Responsive image

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่กิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2562


วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562