Responsive image

กรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่กิจกรรม : 27 สิงหาคม 2563


          นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ประธานในกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฏาคม 2563 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน, ผญบ.ทุกตำบลหมู่บ้าน /คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาด /โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นำโดย นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพลพร้อมบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" และได้เข้ารับบริการในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว