Responsive image

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่กิจกรรม : 15 กรกฎาคม 2562


วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดนาแก้วตะวันตก วัดพระธาตุจอมปิง วัดป่าแข และวัดกู่ทุ่งศาลา