Responsive image

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่กิจกรรม : 1 กรกฎาคม 2562


วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โดยนายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการ ลูกเสือไทย ณ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)