Responsive image

ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา

วันที่กิจกรรม : 28 มิถุนายน 2562


วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา” ณ ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน (หนองเขียด) บ้านนาแก้วตะวันตก