Responsive image

วันสุนทรภู่

วันที่กิจกรรม : 26 มิถุนายน 2562


วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงกวีเอกของโลก โดยกิจกกรมมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการคัดลายมือ วาดภาพระบายสี แต่งคำประพันธ์ และตอบคำถามวันสุนทรภู่