Responsive image

เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพ

วันที่กิจกรรม : 26 มิถุนายน 2562


วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้นำนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลตำบลนาแก้ว