Responsive image

พิธีเททองหล่อพระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดนาแก้วตะวันตก

วันที่กิจกรรม : 22 มิถุนายน 2562


วัน เสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้นำนักเรียนฟ้อนเล็บ รำอวยพรและ ตีกลองสะบัดชัยถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพิธี เททองหล่อพระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดนาแก้วตะวันตก