Responsive image

กำนันจิดาภา ขัดเรือน เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่กิจกรรม : 14 มิถุนายน 2562


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ขอขอบพระคุณกำนันจิดาภา ขัดเรือน กำนันตำบลนาแก้ว พร้อมครอบครัว ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวขาหมู)ให้แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในวันนี้ ทางผู้บริหารฯ คณะครูฯและนักเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวของท่าน จงมีแต่ความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง