Responsive image

ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่กิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2562


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายเดชะ ธีระตระกูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะฯ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน (Thai School Lunch) ในสังกัด เขตพื้นที่อำเภออำเภอเกาะคา จ.ลำปาง