ขอขอบคุณ... คุณครูชูชาติ ธิญญากุล ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียน

วันที่กิจกรรม : 2020-11-09พิมพ์ Responsive image

                        ขอขอบคุณ... คุณครูชูชาติ   ธิญญากุล ที่ได้มอบทุน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จังหวัดลำปาง   เนื่องในโอกาสจะลาออกจากราชการ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จึงขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้เอื้ออารีให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ และขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ 

แกลอรี่