ขอขอบคุณ... คุณครูอรพรรณ คำวงค์ ที่ได้มาเลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันที่กิจกรรม : 2020-11-10พิมพ์ Responsive image

            ขอขอบคุณ... คุณครูอรพรรณ   คำวงค์ ที่ได้มาเลี้ยงขนม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จังหวัดลำปางเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จึงขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้เอื้ออารีให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ และขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ 

แกลอรี่