ขอขอบคุณ... กำนันจิดาภา ขัดเรือน ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่กิจกรรม : 2020-10-30พิมพ์ Responsive image

            ขอขอบคุณ... กำนันจิดาภา  ขัดเรือน ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จังหวัดลำปางเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จึงขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้เอื้ออารีให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ และขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ 

แกลอรี่