โครงการ “วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ปีที่ 11”

วันที่กิจกรรม : 2020-09-18พิมพ์ Responsive image

                วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ปีที่ 11” จำนวน 3 คน คือ เด็กหญิงมรกต  แก้วมณี, เด็กหญิงธนัชพร   ถ้ำกลาง, เด็กชายพงศธร  จินกะสิกิจ  เป็นตัวแทนนักเรียนสมัครกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ได้รางวัลชมเชย  ในหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน ร่วมต้านภัยโควิท-19” ณ บริษัทสหโคเจน กรีน จำกัด อำเภอเมือง

แกลอรี่