โครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่กิจกรรม : 2020-09-16พิมพ์ Responsive image

              วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใน“โครงการนำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  เช่น ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  และ“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ และโครงการหลวง องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ของล้านนา นักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตน่ารักๆ เรียนรู้คุณค่าของป่าไม้ พันธุ์ไม้ และดอกไม้นานาพรรณ อีกทั้งยังช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักกับความสุขง่ายๆ รอบตัวและเติบโตขึ้นอย่างเข้าใจธรรมชาติอีกด้วย

แกลอรี่