กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ กิจกรรมการทำ Face Shield

วันที่กิจกรรม : 2020-08-24พิมพ์ Responsive image

                  วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ กิจกรรมการทำ  Face Shield ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรักการอ่านและพัฒนาตนเอง และมี Face Shield ไว้ใช้ ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐขอขอบคุณที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคาได้เห็นถึงความสำคัญและได้มาจัดกิจกรรมนี้ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แกลอรี่