โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

วันที่กิจกรรม : 2020-08-14พิมพ์ Responsive image

             วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 สถานีพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหมอดินน้อยให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการพัฒนาที่ดิน และการทำเกษตรอินทรีย์สามารถขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักสมุนไพร ป้องกันแมลงศัตรูพืชและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ โดยมีนางสาวทัศนาวรรณ   ชลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

แกลอรี่