พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม : 2020-08-06พิมพ์ Responsive image

            วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวทัศนาวรรณ ชลพล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

แกลอรี่