โครงการ หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ

วันที่กิจกรรม : 2019-07-11พิมพ์ Responsive image

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยนายอนุมัติ ยอดคำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ 14 วัดนาแก้วตะวันตก

แกลอรี่