การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมไทย”

วันที่กิจกรรม : 2019-07-05พิมพ์ Responsive image

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐร่วมกับเทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมไทย” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และกลุ่มเยาวชนบ้านนาแก้วตะวันตก โดยมีนายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ทางผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

แกลอรี่