ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่กิจกรรม : 2019-06-24พิมพ์ Responsive image

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.40 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ให้การต้อนรับ นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 3 ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์อย่างดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณในน้าใจไมตรีที่ท่านได้เอื้ออารีให้แก่เด็กนักเรียน และขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป

แกลอรี่