คุณเสกสรร ธรรมสอน บริจาคม้านั่งหินอ่อน

วันที่กิจกรรม : 2019-06-21พิมพ์ Responsive image

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐขอขอบพระคุณ คุณเสกสรร ธรรมสอน พร้อมคณะ ได้นำชุดม้าหินอ่อนมอบให้แก่โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จำนวน 1 ชุด ทางผู้บริหารฯ คณะครูฯและนักเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวของท่าน จงมีแต่ความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

แกลอรี่