การแข่งขันทำกระทงทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2018-11-22พิมพ์ Responsive image

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทำกระทงทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ สนามกีฬาบ้านสองแควใต้

แกลอรี่