เข้ารับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2019-02-28วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้เข้ารับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ