ปลูกต้นตะแบก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562

วันที่กิจกรรม : 2019-05-22พิมพ์ Responsive image

นายอนุมัติยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ปลูกต้นตะแบก 30 ต้น ต้นสัก 30 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562

แกลอรี่