การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดุริยางค์

วันที่กิจกรรม : 2019-05-18พิมพ์ Responsive image

วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดุริยางค์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แกลอรี่