ภาพกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม
2021-04-02 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง
2020-12-25 เทศกาลคริสต์มาส
2020-12-01 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
2020-11-09 ขอขอบคุณ... คุณครูชูชาติ ธิญญากุล ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียน
2020-11-10 ขอขอบคุณ... คุณครูอรพรรณ คำวงค์ ที่ได้มาเลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
2020-10-30 ขอขอบคุณ... กำนันจิดาภา ขัดเรือน ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
2020-09-18 โครงการ “วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ปีที่ 11”
2020-09-16 โครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2020-08-28 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2020-08-27 กรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2020-08-24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ กิจกรรมการทำ Face Shield
2020-08-20 โครงการสภานักเรียน รู้เข้าใจ รับมือภัยคุกคาม
2020-08-21 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว
2020-08-14 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
2020-08-06 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
2020-08-11 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2020-07-24 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
2020-07-30 พิธีไหว้ครู 2563
2020-07-16 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
2020-06-23 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
2019-07-19 คุณครูอรพรรณ คำวงศ์ (ครูต้อย) ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน
2019-07-15 ถวายเทียนจำนำพรรษา
2019-07-11 โครงการ หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ
2019-07-05 การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมไทย”
2019-07-01 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
2019-06-27 ตรวจสุขภาพช่องปาก
2019-06-28 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบไข่ไก่
2019-06-28 ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา
2019-06-26 วันสุนทรภู่
2019-06-26 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
2019-06-24 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา
2019-06-22 พิธีเททองหล่อพระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดนาแก้วตะวันตก
2019-06-21 คุณเสกสรร ธรรมสอน บริจาคม้านั่งหินอ่อน
2019-06-14 กำนันจิดาภา ขัดเรือน เลี้ยงอาหารกลางวัน
2019-06-13 พิธีไหว้ครู 2562
2019-05-22 ปลูกต้นตะแบก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562
2019-05-21 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
2019-05-21 ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคชุดกลองสะบัดชัย และถาดหลุมสำหรับใส่อาหาร
2019-05-18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดุริยางค์
2019-05-17 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-03-22 ฝึกทักษะอาชีพ (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)