ภาพกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม
2020-06-23 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
2019-07-19 คุณครูอรพรรณ คำวงศ์ (ครูต้อย) ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน
2019-07-15 ถวายเทียนจำนำพรรษา
2019-07-11 โครงการ หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ
2019-07-05 การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมไทย”
2019-07-01 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
2019-06-27 ตรวจสุขภาพช่องปาก
2019-06-28 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบไข่ไก่
2019-06-28 ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา
2019-06-26 วันสุนทรภู่
2019-06-26 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
2019-06-24 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา
2019-06-22 พิธีเททองหล่อพระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดนาแก้วตะวันตก
2019-06-21 คุณเสกสรร ธรรมสอน บริจาคม้านั่งหินอ่อน
2019-06-14 กำนันจิดาภา ขัดเรือน เลี้ยงอาหารกลางวัน
2019-06-13 พิธีไหว้ครู 2562
2019-05-22 ปลูกต้นตะแบก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562
2019-05-21 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
2019-05-21 ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคชุดกลองสะบัดชัย และถาดหลุมสำหรับใส่อาหาร
2019-05-18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดุริยางค์
2019-05-17 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-03-22 ฝึกทักษะอาชีพ (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)