สิ่งปลูกสร้าง


อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2419
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2517
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2517